Mitäs jos remontoisit omakotitalostasi lämpimän tai vaihtaisit öljylämmityksen vaikkapa maalämpöön. Valtio tukee energiaremontteja tuhansilla euroilla, ja erilaisia avustuksia on tarjolla useita. Itselle sopivimman valitsemiseen kannattaa nähdä vaivaa.

Vanhan omakotitalon energiaremontti pienentää lämmityskustannuksia ja lämmitysjärjestelmän synnyttämiä päästöjä. Valtiokin pitää asiaa tärkeänä, joten saneeraushankkeita tuetaan merkittävillä summilla.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA käynnisti viime vuonna kolmevuotisen hankkeen asuinrakennusten energiatehokkuuden lisäämiseksi. Energia-avustuksiin budjetoitiin yhteensä 100 miljoonaa euroa, ja viime vuonna pottiin lisättiin vielä 20 miljoonaa ”koronakannustimeksi”.

Avustusta myönnetään sekä taloyhtiöille että yksityisille talonomistajille. Tähän mennessä vastaanotetuista hakemuksista noin 70 prosenttia on tullut omakotiasujilta.

ARAn avustuksen osuus on puolet avustuksen laskentaan huomioitavista kustannuksista, kuitenkin korkeintaan 4 000 euroa. Jos saneerauksen avulla päästään uudisrakennuksille suunnatun EU:n energiatehokkuusdirektiivin edellyttämälle ”lähes nollaenergiatasolle”, avustusta voidaan myöntää jopa 6 000 euroa.

Direktiivin tekninen tulkinta jätettiin jäsenmaiden pohdittavaksi. Suomessa lähes nollaenergiatalon määritelmä saatiin asetuksella lyötyä lukkoon vuonna 2017. Monet energiaremonttia suunnittelevat talonomistajat ovat sittemmin huomanneet, että erityisesti pienten omakotitalojen osalta vaadittavat muutokset ovat melko pieniä. Kynnys isomman tuen saamiseen voi siten olla kohtuullisen matala.

Monimutkaisia laskelmia

Hakuprosessiin liittyy kuitenkin monenlaisia ehtoja, joista jotkut voivat maallikolle vaikeasti ymmärrettäviä.

Hakemukseen pitää liittää laskelmat rakennuksen rakentamisajankohdan energialuvusta, saneerauksen vaikutuksesta sekä uudesta E-luvusta. Avustus myönnetään, jos E-luku alenee vähintään 44 prosenttia.

E-luvun eli energiatehokkuuden vertailuluvun laskeminen on monimutkainen toimitus. Siinä otetaan huomioon muun muassa säävyöhyke, rakenteen eri osien lämmönläpäisykertoimet ja kylmäsillat, vaipan tiiviys ja lämmitysjärjestelmän ominaisuudet. Alkuperäisen E-luvun laskeminen voi kuitenkin tuntua vaikealta, jos talo on rakennettu 1940-luvulla ja vuosikymmenten kuluessa siihen on tehty kaikenmoisia remontteja.

”Rakentamismääräyskokoelmien historia ulottuu aika pitkälle. Talon omistaja yleensä tietää aika hyvin, mitä remontteja hänen taloonsa on tehty. Jos ei tiedä, pitää vähän raottaa seinäpaneelia ja käydä kurkkaamassa yläpohjan eristyksiä. Energiatodistuksen laatija kyllä osaa nämä asiat”, selittää ARAn ylitarkastaja Kari Lappalainen.

Todistuksen teettäminen maksaa 300–400 euroa. Lista pätevöitetyistä laatijoista löytyy osoitteesta energiatodistusrekisteri.fi. E-lukulaskelmat voi tehdä itsekin, mistä Lappalainen tosin varoittaa. Jos pätemätön laskija tekee virheen, seuraukset saattavat käydä kukkarolle.

”Avustuksen maksatuksen yhteydessä on toimitettava virallinen energiatodistus. Jos tarvittava E-luvun paraneminen ei toteudukaan, koko avustus voi jäädä saamatta.”

Tuki vai verohyöty?

Jyväskyläläinen Eemeli Tsupari rakensi vuonna 1953 valmistuneeseen rintamamiestaloonsa 4 kW:n aurinkovoimalan ja haki siihen ARAn energia-avustuksen. Energiatekniikan tohtorin pätevyys riitti tukihakemuksen luotettavaan arviointiin ja laskelmien tekoon, mutta silti hakemuksen tekeminen oli jopa alan ammattilaiselle varsin työläs.

”Vanhan talon rakennusaikainen energiankulutustaso lasketaan erittäin monimutkaisella tavalla. Laskelma on väkisinkin niin epätarkka, että aivan yhtä hyvin voisi antaa jonkin taulukkoarvon tietyille talotyypeille. Silloin jokainen voisi etukäteen arvioida, voiko saada tukea vai ei.”

”Tuen suuruus on kyllä hyvä, mutta kannattaa huolellisesti katsoa kaikki siihen liittyvät laskentakaavat ja ehdot. Minun tapauksessani kotitalousvähennys olisi tähän työmäärään suhteutettuna ollut ihan kilpailukykyinen.”

Valtion myöntämät avustukset sulkevat pois toisensa. Jos hankkeeseen on myönnetty ARAn avustus, kotitalousvähennystä ei enää voi hakea.

ARAn avustusta voidaan käyttää moniin kohteisiin. Täyden avustuksen eli 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista (edellä kerrottuihin enimmäismääriin saakka) voi saada öljylämmityksestä luopumiseen, rakennuksen tiivistämiseen ja energiahankkeen suunnittelukustannuksiin.

Hieman pienemmän avustuksen voi saada muun muassa ilmanvaihtojärjestelmän, talotekniikan, ikkunoiden ja ovien uusimiseen sekä aurinkoenergialasien ja lämmöntalteenottojärjestelmän hankintaan.

Kuluvan vuoden tammi-helmikuussa ARA käsitteli 506 hakemusta, joista hyväksyttiin 428. Suurin syy hylkäyksille oli se, että hanke oli aloitettu ennen hakemuksen lähettämistä. Joitakin laajennuksia ja käyttötarkoituksen muutoksia hylättiin, koska ne katsottiin uudisrakentamiseksi.

Tarkat ohjeet energia-avustuksen hakemiseksi löytyvät netistä osoitteesta ara.fi/energia-avustus

Avustus öljystä luopuville

Toinen erittäin suosittu omakotiasujille suunnattu tuki on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi.

Avustuksen määrä on joko 2 500 tai 4 000 euroa. Suuremman summan voi saada, kun siirtyy öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Pienemmän avustuksen saa vaihtamalla ”muihin ei-fossiilisia polttoaineita käyttäviin lämmitysjärjestelmiin”.

Avustusta on myönnetty viime kesäkuun alun jälkeen käynnistyneille hankkeille. Hakemuksia oli tullut 23. maaliskuuta 2021 mennessä 11 844 kappaletta. Myönteisiä päätöksiä oli tuohon päivään mennessä tehty 5 313 kappaletta, kielteisiä vain 289. Käsittelyaika voi olla jopa kuusi kuukautta. Avustusta voi hakea niin kauan kuin eduskunnan myöntämä 28 miljoonan euron määräraha riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti.

Hakemusten suuren määrän vuoksi valtion talousarviossa vuodelle 2021 on alustavasti varattu avustuksille 9,4 miljoonan euron lisämääräraha. ELY-keskus vakuuttaa lisäksi, että myönteisen päätöksen saanut ei jää ilman avustusta sen vuoksi, että määräraha loppuisi kesken.

ELY-avustukseen pätee sama rajoitus kuin ARAn energia-avustukseen: kotitalousvähennystä ei voi saada samaan hankkeeseen.

ARAn Kari Lappalainen neuvoo kuitenkin keinon avustuksen määrän maksimoimiseen:

”Jos ensin vaihtaa öljylämmityksen vähäpäästöiseen lämmitystapaan ja sen jälkeen tekee muita energiatehokkuutta parantavia muutoksia, voi saada sekä ELY-keskuksen että ARAn avustuksen.”

Jaa artikkeli